Saç Ekimde En İyi Sonuç İçin Kriterler

 Doğal Görünümlü bir Saç Çizgisinin Elde Edilmesi: Uzman hekimin el becerisinden başka bir bakıma sanatsal yeteneğe de sahip olmasını gerektirir. Saç çizgisi yüzdeki ilgili sınırlarla uyum içinde olmalı ve bu nedenle estetik açıdan belirli matematik kurallar içinde değerlendirilmelidir. Burada uzman ekibin deneyiminin yerini hiçbir şey tutamaz.


Foliküler Ünitelerin Yerleştirilmesi: Hazırlanan foliküler üniteler istenilen doğallık ve görsel açıdan dolgunluğu sağlayarak saç dökülmesini unutturmaya yardımcı olur. Bunun için deneyimli bir uzman hekim ve aynı teknik kaliteyi korumak amacıyla 3 ile 4 arasında değişen sağlık personeli gerekmektedir. 


Nakil Kanalını Tanımlayan Mikro Kesinin Büyüklüğü ve Derinliği: Kesi bir yandan mümkün olduğu kadar küçük olmalı, öte yandan da foliküler ünitenin büyüklüğüne uyacak kadar büyük olmalıdır. Böylece saç nakli işleminden sonra köklerin alıcı noktalara uyumu kolaylaşır ve alıcı alandaki kan dolaşımının kesintiye uğraması asgari düzeyde tutulur. 


Her Kesinin Açısı ve Yönü Kesin Olarak Tanımlanmış Olmalıdır: Mikro kesiler ekim saçlarının gelecekte uzayacağı yönleri belirleyeceğinden deriye orjinal saçların yönünde yerleştirilir. Böylece saç naklinden sonra saçların doğru yönde uzaması sağlanır.


Saç ekiminde ekibin rolü :

  1. FUE tekniğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda lokal anestezi kullanılır. Uzun süreli etkili olması gereken bu lokal anestezikler ancak medikal eğitim ve tecrübesi olan sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
  2. Foliküler ünitelerin çıkartılması esnasında köklere zarar vermemek ve her birini doğru müdahaleler ile deriden almak gerekir. Ancak bu konuda özel eğitim almış deneyimli sağlık personelleri tarafından oluşturulmuş iyi bir ekip; sabır ve özenle çıkartıldıklarında saç köklerinin verimli bir nakil işlemi için uygunlukları sağlanmış olur.
  3. Verici alandaki kök sayısı sınırlıdır. Bu nedenle önce hasta sonra başarılı bir operasyon gerçekleştirmek isteyen uzman doktor ve ekibi için her bir saç kökü önemlidir. Donör alanından Foliküler ünitelerin çıkartılma işleminin uzmanlık gerektirmektedir.
  4. Bir saç nakli işlemi sadece köklerin çıkartılmasından ibaret değildir. Çıkartılan köklerin muhafaza edilmeleri için gerekli deneyim ve bilgi olmalıdır.
  5. Köklerin yerleştirilecekleri kanalların her hastaya özel olarak planlanması ancak saç naklinde deneyimli bir uzman doktor, eğitilmiş bir medikal kadro ve ileri seviyede teknolojik ekipman ile gerçekleştirilebilir.

Yukarı