PRP

PRP dediğimiz 'Plateletten Zengin Plazma' sıvısı. Bu sıvıya eklenen trombosit kaynaklı autolog protein karışımının saçların seyrekleştiği bölgeye uygulanmasıdır.


PRP herkese uygulanabilir mi?
PRP sistemi genetik ya da mevsimsel sebeplerle seyrekleşmiş ancak tamamen dökülmemiş saçları olan erkek ya da kadın vakalara uygulanabilir. Medikal literatürde 'androjenik areata' adı altında geçen bölgesel saç dökülmesi hastalığında da başarılı sonuçlar alınmaktadır.  


PRP sistemindeki prosedür nedir?
PRP sistemi kendi kanınızdan elde edilen trombositlerin yine trombositlerinizden elde edilen proteinlerle aktive edilerek saçlı deriye uygulanmasıdır.
Öncelikle hastanın 'miniaturization' yani 'saç seyrekleşme haritası' çıkartılır ve kayıtlara geçirilir. Bu işlem hastanın sonuçlarını hem araştırma ekibinin hem de kendisinin etkili olarak takip edebilmesi açısından çok önemlidir.Örnek: Verici alandaki saç kökleriyle 'miniaturization' döngüsüne girmiş yani çapı daralmaya başlamış saç köklerinin haritası.
Harita yardımıyla hastanın PRP için uygun olup olmadığı belirlenir.


PRP hazırlama aşaması
Uygun olan vakalardan PRP, yani 'Plateletten Zengin Plazma' sıvısı hazırlamak üzere 30 cc kan alınır. Bu herhangi bir kan testi yaptırmaya gittiğinizde verdiğiniz bir tüp kanla yaklaşık olarak aynı miktardadır. Alınan kan, özel santrifüj aletinde belirli bir süre çevrildikten sonra tüp içerisinde etmenlerine ayrılır: kırmızı ve beyaz kan hücreleri, plazma sıvısı ve plateletler. Burada elde edilen plateletler özel bir işlemden geçirilip aktive edilerek saçlı deriye verilmek üzere hazırlanırlar.
 
Yüzeysel enjeksiyon tekniğiyle 1 cm2 lik aralıklarla kafa derisine uygulandıktan sonra kalan özel bir işlemden geçirilip sprey formatında uygulamanın yapıldığı bölgeye püskürtülebilir. 

Uygulama yapılan alan ilk 24 saat içerisinde yıkanmaz. Bu süre içerisinde enjeksiyonlara bağlı olarak hafif sızı olması beklenen ancak uygulama sonrası takriben iki saat içinde kaybolan bir yan etkidir. Verilen PRP kendi kanınız ve doğal protein karışımından başka maddeler ihtiva etmediğinden tedavi sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyon ya da enfeksiyon riski kesinlikle bulunmaz.


Yukarı